Август 2022
П В С Ч П С Н

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

За нас

Сдружение "ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" е юридическо лице, регистрирано съгласно ЗЮЛНЦ на 21.10.2010 г. от СГС. Сдружението е непартийно, доброволно, независимо сдружение на родители на деца с онкохематологични заболявания, близки и съмишленици.

Сдружението има за цел:

 1. Защита на правата на децата, болни от онкохематологични заболявания.
 2. Запознаване на обществото с онкохематологичните заболявания при децата.
 3. Подобряване на социалната адаптация на децата по време на активното и на поддържащото лечение и в последващия период.
 4. Подпомагане, обединяване, насърчаване, информиране на родители и деца с онкохематологични заболявания.
 5. Осигуряване на психологическа помощ за децата и техните семейства за преодоляването на емоционалните последствия от болестта.
 6. Подпомагане на професионалното развитие и квалификация на изследователите и медиците в областите, свързани с диагностиката, лечението и рехабилитацията на децата с онкохематологични заболявания.
 7. Съдействие за внедряване на съвременни методи, средства и апаратура за лечение на онкохематологичните заболявания при децата.
 8. Насърчаване, подпомагане и развитие на изследвания на заболяванто в България и чужбина.
 9. Създаване на контакти с подобни организации в страната и чужбина.
 10. Осъществяване на връзки и постоянен диалог между Сдружението и ръководните органи и институции в Република България, имащи отношение към заболяването (Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика, Национална здравно-осигурителна каса, Агенцията по лекарствата, Националната трудово-експертна лекарска комисия и др.).
 11. Оказване на помощ при осигуряване на средства за лечение в чужбина.
 12. Всестранно подпомагане на семействата на заболелите деца при грижите им за тях.

Зпознайте се с УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ДЕЦА С ОНКОХЕМАТОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“
(.pdf)