Септември 2022
П В С Ч П С Н

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

Извънредно общо събрание

Управителният съвет на Сдружение „Деца с онкохематологични заболявания", на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал.1 от Устава на сдружението, свиква извънредно общо събрание на 20.02.2016 г. от  11 ч. в Център за информиране, консултиране, подкрепа и работа с деца с онкохематологични заболявания – гр. София, бул. „Ген. Данаил Николаев" №26, ет.1, при следния дневен ред: 1. Вземане на решение за закупуване на допълнителен парцел към Възстановителен център за деца с онкохематологични заболявания. 2. Разни. При липса на кворум, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава на сдружението, събранието ще се проведе от 12 ч. на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се делегати.

Председател на УС: Маргарита Борисова